Acte necesare Carte de Identitate

1. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

2. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

3. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

4. Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate

5. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

6. Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

7. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

8. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

9. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

10. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

11. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România

12. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

13. Dovada adresei de domiciliu

14.Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate care locuiesc temporar in România

15.Procura

 

 

Acte necesare Stare Civila

1.1 Eliberarea certificatului privind domiciliul inregistrat in Registrul National de Evidenta a Persoanelor

1.2 Procurarea și transmiterea în străinatate a certificatelor de stare civilă

1.3 Inscrierea mentiunii de casatorie si desfacerea acesteia prin divort pronuntat in strainatate

2.1 Înregistrarea nașterii

2.2 Înregistrarea căsătoriei

2.3 Înregistrarea decesului

2.4 Transcrierea certificatelor, extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine

2.5 Schimbarea numelui de familie șisau a prenumelui pe cale administrativă

2.6 Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

2.7 Reconstituirea și întocmirea ulterioară

2.8 Eliberarea certificatelor de stare civila

2.9 Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă

2.10 Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă

2.11 Inscriere_recunoastere_stabilire_afiliatie

2.12 Înscrierea adopției

2.13 Înscrierea divorțului

2.14 Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui șisau prenumelui intervenite în străinatate

2.15. Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (anexa nr.23)