Tipărire

Actele de identitate emise de autoritățile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de urgență/alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

In conformitate cu dispozitia nr 1239/01.09.2020 oficierea/celebrarea casatoriilor civile in mun.Calarasi se vor desfasura in urmatoarele locatii special amenajate si destinate:

    -FOISORUL DIN PARCUL CENTRAL;

    -HOTEL BADEN

   -HOTEL HESTIA

  -PRIVILEGE BALLROOM

Oficierea/celebrarea casatoriilor civile in mun.Calarasi se vor desfasura,dupa urmatorul program:

-in zilele de luni -vineri ,intre orele 09:00-13:00

-in zilele de sambata-duminica,intre orele 09:00-17:00 

 

 

*cu excepția cazurilor când sunt necesare verificări suplimentare

Programarea pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila ale persoanelor carora li s-a acordat cetatenia romana,se face telefonic la numarul de telefon +40242318308

Biroul de Stare Civilă al SPCLEP Calarasi eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 (Legea nr. 65/2012).

          Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr.16 de către autorităţile competente ale statelor părţi, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei.

Statele semnatare ale Convenţiei nr.16 sunt următoarele:

1.     Republica Austria

2.     Regatul Belgiei

3.     Bosnia şi Herţegovina

4.     Republica Bulgaria

5.     Republica. Capului Verde

6.     Republica Croaţia

7.     Confederaţia Elveţiană

8.     Republica Franceză

9.     Republica Federală Germania

10.   Republica Elenă

11.   Republica Italiană

12.   Marele Ducat al Luxemburgului

13.   Republica Lituania

14.   Republica Macedonia

15.   Muntenegru

16.   Republica Moldova

17.   Regatul Ţărilor de Jos

18.   Republica Polonă

19.   Republica Portugheză

20.   Republica România

21.   Regatul Spaniei

22.   Republica Slovenia

23.   Republica Serbia

24.   Republica Turcia

 

    Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

   Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

   Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.

   Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

   Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.

   Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimeză, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr.362/2005.

   La cerere, solicitanţilor li se eliberează mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă.

Baza legală pentru eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă:

  1. Legea nr.65 din 20 aprilie 2012 pentru Aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.
  2. H.G. nr.727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.
  3. Convenţia CIEC nr.16 referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Acte necesare eliberării:

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la tel. +40242318308. 

Termenul de eliberare al actelor de identitate

Mediatizare luna decembrie 2016

Acest site foloseste cookies! Continuarea navigarii implica acceptarea lor.

  Accep cookies de la acest site